Chære, weary traveller! I’m Marijn*, and this is my personal website. I hope you’ll find something you like within these halls.
* I before J. It rhymes with the Rhine.

Chære, vermoiede reiziger! Ik ben Marijn, en dit is mijn per­soon­lijke web­site. Ik hoop dat je iets leuks binnen deze zalen kan vinden.


What’s new? ιη☽ Heca. ψ.α / 27 July 2021 Follow changes with RSS / Veranderingen volgen met RSS

Here’s a list of all the pages on the site. Don’t know where to start? Try the linkroll, the jukebox, or my blog at The Garden.

Hier is een lijst van elke pagina op de site. Weet je niet waar te beginnen? Probeer misschien de link­rol, de jukebox, of mijn blog op De Tuin.

Pages in English

Pagina’s in het Nederlands

Made with… Gemaakt met…

Typeset in… Type gezet in…

Copyright, etc. Auteursrecht, enz.

All of my original contributions to this site — which is most of it — are proudly public domain via the Creative Com­mons Zero public domain declaration. Have at it!

The above fonts are licenced under the Open Font Licence, which lets you do anything except sell the fonts (and just the fonts) as long as you give credit.

This page’s background image is a photo by Michelle Tresemer under the Unsplash licence, which lets you do anything except sell the photos (and only the photos) or use them to set up a competing service.

Al mijn originele bij­dragen aan deze site — en dat is het meeste — zijn met trots publiek domein dankzij de Creative Commons Zero verklaring. Ga je gang!

De boven­staande let­ter­types vallen onder de Open Font Licence. Onder die mag je alles doen behalve de letter­types (en alleen de letter­types) verkopen, zolang je maar de typograaf de eer geeft.

De achter­grond­af­beeld­ing van deze pagina is een foto door Michelle Tres­e­mer, gebruikt onder de Unsplash-li­cen­tie. Onder die mag je alles doen behalve de foto’s (en alleen de foto’s) verkopen of de foto’s gebruiken om een concurrerende dienst op te zetten.


Oh! You’re still reading? Well then, here’s an old-style 88×31 button for your troubles. You can put it on your site to link to me, if you want!

Oh! Lees je nog? Dan heb ik hier een old-school 88×31 knopje voor je moeite. Je kan het op je eigen site zetten om naar mij te linken, als je wil!

A button for my site

Established* on the 14th day of August, 2017 CE
and the 6th day waning of Metageitnion, χϟθ.α AKO

Opgericht 14 augustus, 2017 CE
en de 6e dag krimpend van metageitnion, χϟθ.α AKO