Wat geloof ik?

Betreffende religie moet elke vrome perſoon zich af­vragen wat hij gelooft en waarom. Daarom heb ik deze pagina gemaakt. Met tijd zal zij ver­anderen als nieuwe inform­atie in mijn prak­tijk en over­tuig­ing­en opgenomen is; ik zou het nooit anders willen.

Alle Goden, geeſten, daimonen, enz. zijn aſpecten van een grotere Godheid. Van Haar vorm of aard heb ik geen idee, maar volgens mij zou ik Haar toch niet kunnen be­grijp­en.

Dit ontkent niet het beſtaan van de Goden als Hun eigen Enti­teit­en met Hun eigen per­ſoon­lijk­hed­en, tenminſte niet meer dan het beſtaan van een bos het beſtaan van elke in­dividuele boom ontkent.

Goden van andere religies besſtaan. Dit als poly­theïſt te ontkennen is zinloos. Ik aanbid de oud-Griekſe Goden niet omdat Zij de enige Goden zijn die aan­bidding verdienen, maar omdat ik de nauwſte band met Hen voel. Ik heb geen ge­ſchied­enis met de Goden van de Germaanſe landen, Egypte of India, en over hun culturen weet ik bijna niets, dus zou het ongepaſt zijn voor mij om Hen te aanbidden.

In geeſt en ziel is de sluier tussen het materiële en het ſpirit­uele op zijn zwakſt. Het is ge­makke­lijk­er voor het ſpirit­uele de geeſt te be­ïn­vloed­en dan materiële ver­ander­ing teweeg te brengen, en de geeſt is het kracht­ig­ſte communi­catie­middel met het ſpirit­uele. De beſte aanbidding bevat ſynergie van zowel het mentale als het fyſieke — ritueel gevolgd door meditatie, bij­voor­beeld, of mentale energie naar fyſieke bezig­heden ſturen.

Na de dood krijgt de ziel de tijd om na te denken over haar vorige leven en de gebeden van haar na­kome­ling­en te horen. Daarna re­ïncarneert zij in haar volgende leven, en begint alles helemaal opnieuw.